Контакт

За да добиете детални информации околу проектот и евентуално да се приклучите, може да се зачлените на поштенската листа mkde-l10n.

Исто така може да контактирате и со координаторот на проектот на адресата bobibobi@users.sourceforge.net

Посебен повик до сите оние што се заинтересирани да се приклучат на проектот а се:

  • преведувачи што ќе работат на преведување на програмските интерфејси и/или документацијата од англиски на македонски
  • лектори што ќе даваат сугестии за термините што ги користиме и ќе ги прегледуваат направените преводи
  • корисници што ќе работат со македонската локализација и ќе пријавуваат грешки во преводот