Kdeedu

Македонските преводи на КДЕ 3.1 и 3.2 се дополнети со kdeedu. Земете ги од вообичаеното место...